DanhGia.io

Nơi tổng hợp các sản phẩm tốt và chia sẻ trải nghiệm sử dụng sản phẩm đến cộng đồng Việt.

Đừng quên chia sẻ sản phẩm của bạn khi đã trải nghiệm nhé... Rất hữu ích với mọi người đấy!
Hướng dẫn nhanh

Từng bước chia sẻ
sản phẩm/dịch vụ của bạn

Tạo tài khoản
Bạn có thể tạo nhanh tài khoản qua Google/Facebook hoặc Email.
Viết đánh giá
Khi tạo tài khoản thành công, bạn có thể chia sẻ ngay sản phẩm/dịch vụ với mọi người. Nhớ hoàn thành các mục có dấu (*)
Đăng/Sửa bài viết
Sau viết đầy đủ các thông tin, hãy nhấn Đăng ngay. Nếu cần sửa lại, chọn vào nút Sửa bài viết.
Kiểm duyệt
Nhằm tạo ra giá trị tốt nhất cho mọi người, các bài viết đánh giá đều được mình kiểm duyệt CẨN THẬN.
Hiển thị
Bài viết sẽ hiển thị lên trang web sau khi đã kiểm duyệt.

Bạn đã sãn sàng chưa?

Hãy tạo ngay một tài khoản và chia sẻ sản phẩm/dịch vụ mình đã trải nghiệm với mọi người. Rất hữu ích đấy!
Đánh giá - Chia sẻ trải nghiệm sử dụng sản phẩm | DanhGia.IO
Logo